Φωτογραφίες από υπέρυθρα θερμαντικά σώματα metal , glass & High ttemperature  line  της εταιρείας WELLTHERM